Skip to main content

El Projecte

Dossier

Què?

Murmurs és un projecte d’art urbà que vol revitalitzar pobles i ciutats de Catalunya socialment, culturalment i artísticament. Es concep com un espai de creació cultural i de dinamització social que fomenta el diàleg entre les arts, la cultura local i el territori.

A través de la creació de convivències artístiques, activitats i xerrades, Murmurs busca per una banda, articular un espai cultural de referència descentralitzat i d’altra banda, definir col·lectivament la localitat mitjançant cultura i identitat, una parella conceptual indissociable.
La proposta creativa del projecte pretén posar en valor allò local i la diversitat del territori al mateix temps que pretén reflexionar sobre temàtiques presents que travessen a la ciutadania. L’objectiu és visualitzar tots els elements que els defineixen: des de les seves memòries, experiències, rituals, fins als valors i desitjos que vertebren la seva forma de ser: allò que els fa únics.

Per què?

  • Promocionar el patrimoni cultural
  • Fomentar la cultura creativa
  • Compromís social i educatiu
  • Deslocalització artística i cultural

Com?

Fomentant la participació i intervenció ciutadana a punts clau del territori perquè tothom s’hi pugui sentir partícip i es puguin generar reflexions comunes amb un resultat final: un mural de mig o gran format.

Murmurs pretén generar un vincle de convivència artística entre artistes i població local, on els creadors puguin escoltar, preguntar i entendre les reflexions i problemàtiques amb què es troba la gent del poble i a partir d’aquí crear sense presses. Generar un intercanvi real per tal que artistes puguin plasmar en els murals aquells murmurs, desitjos i memòries dels col·lectius.
Creiem important fer una immersió amb el territori per enriquir i donar valor al procés i no només el resultat final. Així doncs, la nostra proposta és fugir dels ritmes frenètics de les macro produccions i prendre consciència de l’espai, del context i de l’entorn.
Així doncs, es convoquen trobades, activitats, xerrades, sessions participatives… prèvies i posteriors a l’execució mural en les quals es compta amb la implicació d’experts i expertes en l’eix a treballar juntament amb l’artista i el col·lectiu i/o associacions culturals, veïns/es, infants, associacions feministes, joves, comerciants, etc. per tal de promoure la participació i dinamització de l’espai públic a l’entorn del mural.

On?

La ubicació dels murals no és purament logística, sinó que també vol comptar amb un component conceptual el qual incideixi en l’imaginari col·lectiu del poble: poden ser espais singulars amb un rerefons històric o bé espais que tenen incidència directa en l’espai públic a murs amb gran visibilitat com les entrades als pobles, espais amb afectació a la comunitat per la seva concentració de població, espais que es volen resignificar perquè estan en desús o decadència, espais que es volen revitalitzar i ser punts d’atracció, etc.

Qui?

Cada Murmurs és impulsat i coordinat pel consistori municipal on s’actua i per Rebobinart, productora d’art urbà.

Es convidaran a una selecció d’artistes de projecció internacional i amb una clara voluntat d’establir vincles i connexions amb el territori. Els artistes que treballen a Murmurs són persones que entenen l’art urbà com a eina de transformació social, com un canal de comunicació amb la ciutadania i un mitjà d’establir vincles entre la població.

 

Des de Rebobinart entenem l’art com una forma de transformar la realitat. Per això plantegem totes les intervencions per tal que transcendeixin la mera expressió artística i que generin externalitats positives per a les comunitats on s’actua. D’altra banda, la participació activa de les persones destinatàries de l’obra artística, acompanyant als propis artistes en la creació i realització d’aquesta, és també un punt vital per a que les primeres es facin seva l’obra i la sentin com a pròpia. També es generen processos que actuen en el si de la comunitat, millorant les vies de diàleg entre els seus membres i propiciant una major cohesió social.